مشخصات محصول

كد: #200302 قاب عكس هاى جفتى رو ميزى از جنس پلى رزين داراى 2 قسمت براى قرار دادن عكس سايز بزرگ قابل شستشو رويه ى طلقى ابعاد 25x30 هر عدد فقط 37,000 تومان