مشخصات محصول

كد: #200301 قاب عكس هاى فاميلي رو ميزى از جنس پلى رزين داراى 5 قسمت براى قرار دادن عكس سايز بزرگ قابل شستشو رويه ى طلقى ابعاد 35x26 هر عدد فقط 78000 تومان