مشخصات محصول

کد: #102224 قاشق اسکوپر از جنس پلاستیکی مقاوم و باکیفیت آماده ساخت کردن اسکوپ های گرد و زیبا از بستنی ، هندوانه،کیک، مافین و ... بسیار کاربردی و هرعدد 10,000 تومان