مشخصات محصول

كد : #103932 ديس هاى كوچك دسته دار از جنس چينى مناسب براى سرو خرما ، زيتون و... در قالب چهار مدل بيضى دايره مستطيل برگى رنگ ثابت دو عدد با هم 19,500 تومان