مشخصات محصول

كد : #103903 بالشتك ، كوسن و ... طرح گل در رنگ ها و طرح هاي فوق العاده زيبا قطر 45 قابل استفاده براي رانندگي طولاني، دكور روي تخت و يا روي مبل ، و حتي قابل استفاده براي افرادي با ناراحتي از ناحيه كمر هر عدد 49500 تومان