مشخصات محصول

كد: #103837 رنده هاى زيره دار داراى دسته براى استفاده ى راحت تر از جنس پلاستيك جلوگيرى از بريدن دست اما در عين حال بسيار تيز براى مواد غذايي داراى 3 رنگ داراى زيره ى جدا شونده جهت تخليه مواد رنده شده سايز بزرگ هر عدد 10,000 تومان