مشخصات محصول

كد: #103801 ليوان هاى فلاسكى دو جداره دارى درب قفل شو جهت جلوگيرى از خروج مايعات و حرارت مناسب براى داخل خودرو و يا استفاده در محل كار قطر 8 ارتفاع 14 هر عدد 16,000 تومان