مشخصات محصول

کد : 103048 دیس مستطیل بزرگ،سرامیکی، طرح پروانه ابعاد 40x17 قیمت 55000