مشخصات محصول

كد: #103548 دستمال هاى ميكروفايبر چهار عددى هر يك از اين دستمال ها براى مصارف خاصى مورد استفاده قرار ميگيرد يك دستمال ويژه شيشه يك دستمال ويژه چوب و پارچه يك دستمال ويژه وسايل الكترونيكى يك دستمال همه كاره براى اشپزخانه ابعاد هر يك از اين دستمال ها 30x30 سانتى متر قيمت فوق العاده ى اين بسته فقط 18,000 تومان