مشخصات محصول

كد:#101812 سينى هاى معروف هوبى لايف طرح شكوفه داراى كفه ى طلقى داراى رده هاى برجسته براى جلوگيرى از سُر خوردن ليوان و استكان سايز بزرگ ابعاد 40x26 اينبار با يك قيمت بينظير هر عدد 9000 تومان