مشخصات محصول

كد : 911000 جا زعفراني اكروليك ضد خش و نشكن داخل درب براي زيبا تر شدن محصول زعفران قرار داده شده كه قابل برداشت نيست با درب واشر دار و بسيار محكم هر عدد 11,000 تومان