مشخصات محصول

كد: #102792 قابلمه هاى سوپ خورى بزرگ از جنس چينى داراى درب از جنس شيشه كيفيت عالى طرح برجسته بسته بندى شده در جعبه ابعاد : قطر 21 عمق 12 هر عدد 82000 تومان