مشخصات محصول

كد: #103670 #103669 #103671 شكلات خورى هاى درب دار از جنس چينى محصول كشور چين قابل استفاده بعنوان سوپ خورى ،قندان ، خورشت خورى تك نفره و... داراى طرح هاى برجسته هر عدد 24,000 تومان