مشخصات محصول

كد : #103686 فانوس هاى استيل كنار سالنى سه عددى بسيار بسيار زيبا سايز بزرگ تركيبي از شيشه و فلز داراي دسته مخصوص جهت اويز كردن سايز كوچك 10x10x30 14x14x45 متوسط سايز بزرگ 18x18x60 با قرار دادن شمع و گل داخل اين فانوس ها دكورى زيبا داشته باشيد بسته بندى در جعبه و فوق العاده محكم سه عدد با هم 530,000 تومان قيمت بسيار عالى و بر حسب ارز 6 هزار تومانى