مشخصات محصول

كد :#102644 جاى تخم مرغ ده عددى داراى درب قفل دار از جنس پلاستيك درجه يك در قالب چهار رنگ بسيار كاربردى و كار آمد هر عدد 10,000 تومان .