مشخصات محصول

كد : #103065 شيرينى خورى هاى دو طبقه طرح گل از جنس چينى طرح بسيار زيبا ارتفاع 24 طبقه كوچك قطر 20 طبقه متوسط قطر 25 هديه اى زيبا و كار آمد بسته بندى شده در جعبه هر عدد 62,000 تومان