مشخصات محصول

كد:#107819 قوری های زعفران کوچك از جنس شيشه اى قطر:۶ ارتفاع:۹ كيفيت بالا هر عدد فقط 12,000 تومان .