مشخصات محصول

كد: #107778 قمقمه هاى نی دار طرح بسکتبال قابل استفاده براى نوشيدن آب ، نوشيدن آب ميوه و ... عدم جذب باكترى و فاقد مواد مضر سایز بزرگ ابعاد:  سانتی متر هر عدد 45,000 تومان .