مشخصات محصول

كد: #107714 قمقمه هاى درب پیچی قابل استفاده براى نوشيدن آب ، نوشيدن آب ميوه و ... عدم جذب باكترى و فاقد مواد مضر سایز بزرگ ابعاد: سانتی متر هر عدد  38,000 تومان .