مشخصات محصول

كد : #102764 جا قاشقى هاى دوقلو مشبك دو قسمتى داراى سوراخ هاى تعبيه شده در كف براى خروج آب طرح پروانه داراى پايه فلزى هر عدد فقط 26500 تومان