مشخصات محصول

كد: #103624 چراغ خواب هاى موزيكال شلمن در چند رنگ زيبا هر عدد داراي چهار رنگ نور بهمراه آهنگ هاى فارسي كار با باطري نيم قلم و يا با برق مصرف بسيار پايين در نهايت قدرت نور دهي با روشن كردن اين چراغ خواب فضاي زيبايي دراتاق كودك به ارمغان بياوريد هر عدد فقط 65,000 تومان