مشخصات محصول

كد:#102317 بانكه هاى سه عددى عسل و مربا محصول titiz تركيه داراى درب بسيار محكم و عدم خروج مواد غذايي از اين محصول سه عدد در يك بسته هر بسته 21,000 تومان