مشخصات محصول

كد :#107365 #107366 #107367 قورى هاى پيركس درب دار قابليت قرار دادن روى شعله ى مستقيم صافى دار جنس درب از بامبو بسيار با كيفيت داراى صافى استيل داخل لوله ى قورى 🔴🔴🔴🔴 توجه !!!! براى جلوگيرى از خرابى درب ، در هنگام قرار دادن روى شعله مستقيم و يا بخار زياد اب درب را روى قورى قرار ندهيد درب اين محصول چوبى بوده و صرفا جهت استفاده بهنگام دم كشيدن طراحى شده است بسته بندى شده در جعبه در قالب سه سايز : 🔴حجم 800 میلی لیتر هرعدد 205,000 تومان 🔴 حجم 1100 ميلی ليتر هر عدد 225,000 تومان 🔴 حجم 1500 ميلى ليتر هر عدد 245,000 تومان .