مشخصات محصول

كد: #101925 طي هاي تميز كننده ديوار و كف معروف به طي هاي ماكاراني قابليت تعويض فرچه چرخش 360 درجه داراي دسته ي بلند در رنگ هاي زيبا نمونه ى خارجى هر عدد فقط 45,000 تومان