مشخصات محصول

کد: #107167 روغن گیر انبرى دوطرفه تخلیه روغن اضافی هنگام برداشتن موادغذایی بسیار راحت برای برداشتن و برگرداندن مواد غذایی سرخ شدنی مانند انواع كوكو ، کتلت ، ناگت و ... محصول وارداتی مقاوم در برابر حرارت از جنس استیل هرعدد 28,000 تومان