مشخصات محصول

کد :#106783 اسفند دودکن های دسته چوبی کاربردی برای هر خانه دسته از جنس چوب بدنه از جنس فلز عدم گرم شدن دسته هنگام استفاده قیمت هر عدد : 4500 تومان .