مشخصات محصول

كد: #103133 حالت دهنده مو سه عددى با بستن اين حالت دهنده به موهاى خود حالتى مجعد و زيبا بدهيد هر بسته شامل سه عدد حالت دهنده در صورت نياز به حالت گرفتن سريع پس از اتصال به موها روى آن ها سشوار بگيريد هر بسته سه عددى فقط 7000 تومان .