مشخصات محصول

كد: #106264 قمقمه هاى پلاستيكى درب دار داراى درب بسيار محكم كيفيت عالى در چند رنگ زيبا داراى صافى هر عدد 49,000 تومان .