مشخصات محصول

كد: #103286 #103243 #103244 قورى هاى پيركس استيل دار كيفيت بسيار بالا داراى صافى تورى فلزى در قالب سه سايز : سايز بزرگ هر عدد 42,000 سايز متوسط هر عدد 40,000 سايز كوچك هر عدد 38000