مشخصات محصول

كد: #106145 ظرف غذاى يخچالى و فریزری از جنس پلاستیکی با کیفیت و مقاوم مناسب برای داخل یخچال، فريزر ، داخل خودرو ،محل كار ، مدرسه ، مسافرت و ... ظرفيت 750 ميلى ليتر بایک قیمت فوق العاده هرعدد 38,000 تومان .