مشخصات محصول

كد: #106063 محفظه هاى نگهدارنده تخم مرغ از جنس پلاستيك قابليت قرار دهى 20 عدد تخم مرغ داراى محافظ به شكل درب اشغال فضاى كم مناسب براى داخل يخچال در رنگ هاى زيبا هر عدد 24,000 تومان .