مشخصات محصول

🔴 اينبار با قيمت فوق العاده تكرار شد كد : #101718 آبكش های تمام استيل بسيار ضخيم سياه نميشود - زنگ نميزند كيفيت فوق العاده کیفیت این کارروتضمین میکنیم در شش سايز پر مصرف بایک قیمت استثنائی شش عدد باهم فقط 355,000 تومان .