مشخصات محصول

کد:#105999 #103661 #105431 #106000 #105273 قاب عكس ايستاده طرح آيكيا داراى صفحه ى شيشه اى از جنس پلاستيک فشرده قابل شستشو موجود در رنگ سفيد موجود در پنج سايز پر كاربرد : 🔴سايز 1 ابعاد جاي عكس 21x30 هر عدد : 30,000 تومان 🔴سايز 2 ابعاد جاي عكس 20x25 هر عدد : 27,000 تومان 🔴سايز 3 ابعاد جاي عكس 21×16 هر عدد : 22,000 تومان 🔴سايز 4 ابعاد جاي عكس 18×13 هر عدد : 18,000 تومان 🔴سايز 5 ابعاد جاي عكس 15×10 هر عدد : 16,000 تومان .