مشخصات محصول

كد : #105896 #105895 قورى هاى پيركس صافى دار قابليت قرار دادن روى شعله مستقيم بسيار با كيفيت داراى صافى پیرکس بسته بندى شده در جعبه در قالب دو طرح ساده و دالبورى 🔴 حجم حدودا 700 ميلی ليتر هر عدد 125,000 تومان .