مشخصات محصول

كد: #105921 استند هاى دو طبقه تركيبى از چوب و فلز تك رنگ قابل استفاده جهت قرار دادن ظروف ادويه ، پا سماورى ، ظرف قهوه و فنجان و ... ابعاد : 10x40 ارتفاع هر طبقه 20 ارتفاع كل 40 هر عدد 134,000 تومان .