مشخصات محصول

كد: #100835 بند رخت هاى آپارتمانى فلزى :red_circle::red_circle: اينبار با كيفيت فوق العاده و با رگالهاى لوله اى داراى لولا هاى باز شونده كاملا مطابق با تصوير فوق كيفيت بالا در توليد رنگ ثابت و عدم زنگ زدگى در طول استفاده سايز بزرگ قابليت تنظيم ارتفاع و تغيير حالات ايستادن قيمت عالى تعداد محدود هر عدد 189,000 تومان .