مشخصات محصول

كد: #102864 ترازو هاى اشپزخانه ديجيتال تكرار شد دقت بالا در اندازه گيري قابليت وزن كردن تا ده كيلو گرم كار با دو باطرى نيم قلم اينبار با يك كيفيت بينظير هر عدد 108,000 تومان