مشخصات محصول

كد : #100834 تقسيم كننده ى فضاي كشو داراي شش خشاب قابل تنظيم سايز وسيله اي بسيار كار آمد قابليت تنظيم مناسب براي تمام كشو ها هر شش عدد با هم 20,000 تومان