مشخصات محصول

كد: #105808 ظرف غذاى استيل فلاسكى دوطبقه دو جداره باطراحى منحصر به فرد داراى درب بسيار محكم و قفل شونده مناسب براى قرار دادن داخل يخچال عدم جذب بوى نامطبوع كيفيت عالى قطر 15 ارتفاع 13 هر عدد 57,000 تومان .