مشخصات محصول

كد: بانكه هاى شيشه اى درب دار داراى درب دو حالته براى سهولت در دسترسي به محتويات داخل بانكه در قالب سه سايز : سايز كوچك : #103583 قطر 8 ارتفاع 10 هر عدد 7000 تومان سايز متوسط : #103584 قطر 8 ارتفاع 13 هر عدد 8500 تومان سايز بزرگ : #103582 قطر 8 ارتفاع 16 هر عدد 10,000 تومان