مشخصات محصول

كد: #105765 سبد هاى حصيرى طرح ايكيا دست ساز كيفيت بالا مناسب براى رخت چرك ، گلدان ، كنار مبل و ... در قالب سه سايز هر يك از اين محصول بدليل ساخته شدن توسط دست ابعاد متفاوتى نسبت به ديگرى دارد كوچك 64,000 تومان متوسط 69,000 تومان بزرگ 74000 تومان