مشخصات محصول

كد: #103127 نمكدان هاى قلبى خانم و اقا از جنس سراميكى مناسب براى روى ميز ناهار خورى و يا ميز پذيرايى ارتفاع 6 هر جفت فقط 12,000 تومان