مشخصات محصول

کد:#103764 جا عودی طرح پَر نگهدارنده و ظرف سوزاندن عود طرح پر لوکس ، دکوری و کاربردی از جنس رزین دارای رنگ هاى زیبا هر عدد 9500 تومان