مشخصات محصول

مناسب براى مصارف خانگى ، آرايشگاهى و صنعتى در قالب دو رنگ از جنس پلاستيكى