مشخصات محصول

طرح هاى بسیار زیبا با رنگ ثابت از جنس چينى بسیار با کیفیت ابعاد:6,5×7