مشخصات محصول

كد: #105457 #105828 #105909 #105908 نظم دهنده هاى كشو پارچه اى منظم كردن فضاى كشو با كيفيت بالا 🔴🔴 اينبار موجود در چهار سایز سايزهاى : small-medium-large-xlarge- xxlarge small: ابعاد : 38x17x11 داراى 11 جيب هر عدد 16000 تومان medium: ابعاد : 38x24x12 داراى 11 جيب هر عدد 17000 تومان large : ابعاد : 38x30x11 داراى 9 جيب هر عدد 19000 تومان xlarge: ابعاد : 33x26x18 داراى 8 جيب هر عدد 20000 تومان xxlarge: ابعاد : 35x30x25 داراى 8 جيب هر عدد 23,000 تومان .