مشخصات محصول

كد:#102407 آرام ريز هاى سه عددى مناسب براى درب انواع بطرى از جنس پلاستيك شفاف داراى واشر محكم براى جلوگيرى از خروج مايعات از كناره ها سه عدد در يك بسته فقط 5000 تومان