مشخصات محصول

كد: #105441 ظروف كوچك درب دار مناسب انواع مواد غذايى خشك و تر انواع تنقلات، ماست ، زيتون و... داراى درب محكم ابعاد قطر 8 ارتفاع 6 هر عدد 6500 تومان