مشخصات محصول

كد: #105427 سبد هاى مربع كف چوبى تركيبى از چوب و فلز كيفيت عالى با كاربرد هاى فراوان ابعاد 30x30 ارتفاع 8 هر عدد فقط 60000 تومان .