مشخصات محصول

کد: #105334 پايه هاى جای وارمر فلزى طرح هندسى گرم نگهدارنده قوری و انواع كاسه های سوپ و آش وسيله اى كاربردى با قيمت بسيار مناسب هر عدد 24,000 تومان .